สร้างข้อมูลทะเบียนศิษย์เก่า 

เพื่อใช้ติดต่อและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ


×

Choose photo profile

browse
To crop this image, drag a region below and then click "Choose"
Uploading

 

ข้อมูลการติดต่อ


Line ID. /ไลน์ไอดี *

ชื่อเล่น *

รุ่น *

ภาควิชา *

ห้อง

ชุมนุม/ชมรม

หอพัก (สมัยเรียน)

จังหวัด (ภูมิลำเนา)

จังหวัด (ที่อยู่ปัจจุบัน) *

ประกอบธุรกิจ/อาชีพ

ข้าพเจ้าอนุญาตให้ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ใช้ข้อมูลจากการลงทะเบียนในแบบฟอร์ม ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสมาคมฯ หรือจากหน่วยงานพันธมิตรของสมาคมฯ ในโอกาสนี้ และโอกาสต่อไปในอนาคต โดยทางสมาคมฯได้มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้ Privacy Policy *

Registration Solutions For Organizers & Exhibitors

@eventpass.insight     +66 (0)95-155-5254